CO JEST DLA NAS BARDZO WAŻNE

ADAPTACJA DZIECKA

Aby przedszkolaki mogły rozwijać się wszechstronnie, w bogatym i stymulującym środowisku naszego przedszkola, zapewniamy im klimat, w którym poczują się bezpiecznie i swobodnie. Nawiązujemy serdeczny kontakt z dziećmi i stwarzamy takie warunki, aby już na początku odnosiły sukcesy w realizacji swoich zadań. Umacnia to je w przekonaniu co do swojej wartości, uaktywnia i dodaje odwagi w nowych kontaktach. Poczucie bezpieczeństwa naszych przedszkolaków jest dla nas najważniejsze. Proponujemy rodzicom taki proces adaptacji, który łagodzi wszelkie negatywne doznania towarzyszące każdemu człowiekowi w sytuacjach nowych.