ZAPISY
 

  • zapisy odbywają się w marcu, w pozostałych miesiącach w przypadku wolnych miejsc;
  • dzieci są przyjmowane do przedszkola według kolejności zgłoszeń;
  • przy zapisywaniu dziecka do przedszkola konieczne jest złożenie w biurze przedszkola formularza zgłoszeniowego dziecka;
  • po wniesieniu opłaty wstępnej w biurze przedszkola podpisywana jest umowa o świadczeniu usług;
  • szczegółowe warunki współpracy rodziców z przedszkolem precyzuje umowa o świadczeniu usług w przedszkolu na rok bieżący;
  • umowa jest zawierana na okres 1 roku. Formularz umowy.
 

Jeśli planujecie Państwo zapisać dziecko do Twórczego Przedszkola Rośnij Radośnie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dziecka oraz o kontakt z dyrektorem przedszkola, tel. 660 282 802 lub 605 887 973.