NIE JEST WAŻNE, ABYŚ BYŁ LEPSZY OD INNYCH, WAŻNE JEST, ABYŚ BYŁ LEPSZY OD SIEBIE SAMEGO Z DNIA WCZORAJSZEGO.
M. Ganhi
 
Jesteśmy zespołem dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli. Łączy nas wspólna pasja, jaką jest praca z dziećmi. Umiejętność bawienia się należy do naszych podstawowych kwalifikacji, to pewien wrodzony dar ludzi, którzy lubią towarzystwo dzieci, są pogodni, cierpliwi i serdeczni. Pod naszą opieką, w życzliwej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia z własnej aktywności, przedszkolaki Twórczego Przedszkola Rośnij Radośnie osiągną kolejny etap swojej edukacji.
 
Nasze środowisko przedszkolne jest tak aranżowane, aby maluchy odnalazły tu doskonałe warunki do zabawy, działania, przeżywania, odkrywania i poznawania. Nie brakuje nam czasu na stawianie pytań, spontaniczne wypowiedzi i twórcze zabawy. Doskonalenie niezliczonych umiejętności naszego przedszkolaka łączymy z zabawą, sztuką, śpiewem i ruchem. Gwarantuje to swobodne i radosne przyswajanie wiedzy ze wszystkich dziedzin życia. Stosowanie aktywnych metod nauczania sprowadza naukę do przyjemnych doznań i pozwala czerpać z niej satysfakcję na długie lata.
 
Chcąc dotrzeć do możliwości każdego dziecka, prowokujemy je do bardzo różnorodnej aktywności. Wachlarz naszych propozycji jest niezwykle bogaty. Stwarza to dużą szansę szybkiego uaktywnienia się maluchów i zaadoptowania w nowym środowisku.
Towarzysząc dzieciom w ich zabawach poznajemy ich potrzeby, zdolności, upodobania i na bazie tego pomagamy osiągać małe i duże sukcesy. Aby uczucie uznania dla własnej osoby pozwoliło naszym przedszkolakom sięgać po coraz to trudniejsze wyzwania. Aby poczuły się swobodnie i dobrze wśród nas.
 
Dbamy nie tylko o intelekt dziecka i rozwój jego twórczej aktywności, ale również ważna jest dla nas sfera emocji i zachowań społecznych. Z naszymi przedszkolakami rozmawiamy o uczuciach, stwarzamy sytuacje, w których kształtują się postawy przyjaźni, sympatii i wzajemnej pomocy. Dzieci odkrywają zalety współpracy w zespole, uczą się wyrażania własnych potrzeb.
 
Stwarzając dzieciom warunki poczucia bezpieczeństwa, możliwości realizowania własnych potrzeb i pragnień, stymulujemy ich kreatywność, rozwijamy fantazję i wyobraźnię. Wielokrotnie poczują się autorami czegoś, co przed chwilą jeszcze nie istniało. Doświadczą radości tworzenia. Owocem aktywności jest niejeden sukces, który umacnia dziecko w przekonaniu, że wszystko co je otacza jest ciekawe i warte poznania.
 
Tym, co na pewno towarzyszy nam na co dzień jest radość i dobry nastrój. Miła atmosfera w „twórczej rodzinie przedszkolaków” przynosi zadowolenie ze współdziałania z rówieśnikami, a najłatwiej wyrazić to śmiechem i humorem.