-->
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-RUCHOWE
Dzieci rozwijające się w bogatym środowisku naszego przedszkola odczują potrzebę ekspresyjnego przekazania swoich przeżyć, wypowiedzenia się za pomocą słów, gestu, zabawy, inscenizacji, tańca, śpiewu, działalności plastycznej. Tworzymy taki klimat, aby dzieci mogły swobodnie oddawać się swojej twórczości.
 
ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE.
Każde małe dziecko „nosi w sobie muzykę” i ma duże potrzeby ruchowe. Proponowane przez nas zajęcia muzyczno – rytmiczne tworzą możliwość zabawy z muzyką poprzez śpiew, taniec, opowieści ruchowe, grę na prostych instrumentach perkusyjnych. Wykorzystujemy elementy metod twórczych C. Orffa, B. Strauss, A. i M. Kniessów, pedagogiki zabawy Klanza oraz Metody Dobrego Startu. Zajęcia pozwalają dzieciom na samodzielne gromadzenie doświadczeń ruchowych, aktywne słuchanie, przeżywanie i tworzenie muzyki. W rozwijaniu zdolności muzycznych pomaga nam jeden z naszych rodziców, muzyk i kompozytor p. Tomasz Łosowski, ktory od czasu do czasu udostępnia naszym dzieciom swoją perkusję. Wspólne muzykowanie bardzo jednoczy grupę, uczy odpowiedzialności i kształtuje więzi koleżeńskie. Uczymy się słuchać również muzyki klasycznej , uczestnicząc w koncertach w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
 
WARSZTATY RUCHOWO-TANECZNE.
Oparte na naturalnym ruchu ciała, formujące i rozbudowujące aparat mięśniowy, na bazie stosowanych różnorodnych rekwizytów. Dzieci osłuchują się z różnymi gatunkami muzyki, od muzyki ludowej przez orientalną i towarzyską, po wszelkiego rodzaju muzykę nowoczesną.
Zajęcia kształtują właściwą postawę ciała, rozwijają koordynację ruchową i przygotowują do wspólnego tańca w parach i w grupie. Pozostawia się tu ogromną przestrzeń dla twórczej wyobraźni dziecka. Całość zajęć prowadzona jest w formie zabawowej, co jeszcze bardziej je uatrakcyjnia i pozwala realizować zasadę uczenia się poprzez zabawę.
 
WARSZTATY PLASTYCZNE
Nasze przedszkolaki mają stały dostęp do kartonów, farb, plasteliny, materiałów przyrodniczych. Każde malowanie na temat dowolny kończy się opowieścią o dziele dziecka. Źródłem inspiracji są zajęcia i zabawy organizowane przez nauczycieli, a przede wszystkim bezpośrednie kontakty z otoczeniem. Wzbogacamy przeżycia naszych dzieci pomagając im odbierać świat wszystkimi zmysłami. Uwrażliwiamy je na szmer poruszających się liści, chropowatość kory drzewa. Nieocenioną wartością aktywności plastycznej jest doskonalenie pamięci wzrokowej, wyobraźni i przygotowanie do nauki czytania i pisania. Bardzo ważne dla nas są również zbiorowe prace naszych przedszkolaków. Służą rozwijaniu ich wiary we własne możliwości, kształceniu umiejętności działania w zespole, rozwijaniu poczucia wspólnej wartości.
 
WARSZTATY TEATRALNE.
Teatr, pantonima, drama dostarczają naszym przedszkolakom przeżyć połączonych z zabawą. Duże zaangażowanie emocjonalne powoduje, że dzieci dużo łatwiej przyswajają ważne treści. Nabywają umiejętność odbioru tekstu ze zrozumieniem, ćwiczą różne role i popisują się tym, co mogłyby zrobić, gdyby nie były sobą. Połączeniem ekspresji literackiej, muzycznej i plastycznej jest przygotowanie przedstawienia. Dzieci stają się wówczas aktorami, reżyserami, dekoratorami, choreografami. Działania te owocują spotkaniami dzieci i ich rodziców, kiedy to widzowie dają się ponieść wyobraźni i przeżyć jakąś niezwykłą przygodę. Regularnie oswajamy nasze przedszkolaki z prawdziwą sztuką, zapraszając do nas profesjonalne teatry, zespoły muzyczne, uczestnicząc co miesiąc w przedstawieniach "Bajnutka" oraz w spektaklach naszych trójmiejskich teatrów.
 
GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH.
Zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe oraz gry zespołowe są bardzo lubiane przez dzieci. Ponadto kształtują prawidłową sylwetkę i poprawiają koordynację ruchową. W czasie tych zajęć korzystamy z elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, z elementów terapii integracji sensorycznej. Systematyczna aktywność ruchowa ma wpływ na sprawność fizyczną i intelektualną dzieci. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, mając do dyspozycji salę gimnastyczną oraz ogród i plac zabaw na zewnątrz.
 
Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, realizowane w naszym przedszkolu dzięki współpracy z młodzieżą gimnazjalną. Wyzwalają spontaniczność i kreatywność dzieci. Konieczność współpracy uwrażliwia maluchy na potrzeby innych, uczy zaufania do drugiej osoby.
 
ZAJĘCIA BALETOWE I PIŁKI NOŻNEJ