DZIECI UCZA SIĘ NAJLEPIEJ TEGO, CZEGO DOŚWIADCZAJA WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, NALEŻY WIĘC ODPOWIEDNIO JE STYMULOWAĆ
Gordon Dryden
Joanette Vos
 
Podstawą pracy nauczycieli Twórczego Przedszkola Rośnij Radośnie jest przekonanie, że naturalną potrzebą małego człowieka jest poznawanie świata poprzez doświadczanie, odkrywanie i tworzenie. Tylko w ten sposób dziecko ma szansę konstruowania trwałej wiedzy o świecie i lepszego jej zrozumienia. Dlatego z dużą troską przygotowujemy „naszym” dzieciom bogate i stymulujące środowisko, pobudzające do szerokiej aktywności.
 
Już od pierwszej chwili pobytu dziecka w naszym przedszkolu troszczymy się o jego właściwą adaptację. Bowiem tylko w klimacie emocjonalnego bezpieczeństwa maluch rozwija się poznawczo, odważnie wypowiada się, stawia pytania i dyskutuje. Zależy nam na tym, aby nasze przedszkolaki wyrosły na osoby otwarte, potrafiące ze sobą rozmawiać i dążyć do realizacji wytyczonych celów.
 
Towarzyszymy naszym przedszkolakom w ich spontanicznych zabawach, zadajemy pytania rozwijające myślenie, dyskretnie przekazujemy wiedzę, uczymy nowych umiejętności. Wspólnie z dziećmi dociekamy, zagłębiamy tajniki różnych dyscyplin, wywołujemy skuteczne zdziwienie motywujące do poszukiwań. Proponujemy dzieciom taką pomoc, która pobudza i mobilizuje do zastanowienia. Jest to pomoc wedle znanej zasady Marii Montessori - "spróbuj, w razie czego jestem przy tobie".
 
Współuczestnicząc w zabawach dzieci poznajemy je i ustalamy optymalny sposób oddziaływania wychowawczego, dostosowany do ich potrzeb. W ten sposób zadania których podejmie się maluszek zaowocują sukcesem i tym samym wzmocnią jego zapał i ambicje.
 
Nauczyciele Twórczego Przedszkola Rośnij Radośnie znają i potrafią korzystać z nowoczesnych metod wspierania aktywności edukacyjnej dzieci, które opierają się na konkretnych działaniach przedszkolaków, wynikających z ich wewnętrznej motywacji.
Taki sposób pracy z dziećmi umożliwia łączenie wielu obszarów wiedzy, rozwija myślenie, wzmacnia dociekliwość, ułatwia przewidywanie, uczy współpracy. Aranżując ciekawe sytuacje edukacyjne, dbając o częste występowanie otwartych pytań, kształtujemy w dzieciach postawę badawczą i otwartość na pomysły innych.
 
Wczesna edukacja wdrażana w naszym przedszkolu upodabnia proces uczenia się do zabawy, która jest najważniejszym czynnikiem rozwoju dziecka. Stwierdzenie L.S. Wygotskiego iż „dziecko nie bawi się dlatego, że jest dzieckiem, ale bawi się dlatego, by stać się dorosłym”, jest kluczem w naszej pracy. Wykorzystujemy tę naturalną zdolność dziecka do przyswajania wiedzy w sposób łatwy i przyjemny. Każde z naszych przedszkolaków ma szansę przekroczyć próg szkoły w przekonaniu, iż nauka jest tym, co czyni życie ciekawym i wielobarwnym.