CO NAS WYRÓŻNIA
 
TROSKA O TO, ABY DZIECI WZRASTAŁY NA OSOBY KREATYWNE I OTWARTE, UMIEJĄCE PRACOWAĆ W ZESPOLE, ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY.
Dziecko w wieku przedszkolnym jest niezwykle aktywne i twórcze. Pielęgnujemy kreatywność naszych maluchów, jest to ważne zadanie wobec zmian XXI w. W budynku naszego przedszkola i otaczającym go ogrodzie tworzymy bogate, stymulujące środowisko fizyczne. Kształtując odpowiedni, emocjonalny klimat podtrzymujemy ciekawość naszych przedszkolaków, prowokujemy do dyskusji, wysuwania własnych hipotez, do wszechstronnej aktywności. Stosujemy takie strategie nauczania, które stymulują twórczą postawę dziecka.
 
BOGATA OFERTA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-ARTYSTYCZNO-RUCHOWYCH.
Stworzenie bogatego, stymulującego środowiska przedszkola, umożliwiającego wszechstronny rozwój dziecka, stwarza możliwość zaoferowania szerokiego repertuaru zajęć. W naszym przedszkolu każde dziecko odnajduje dla siebie coś ciekawego, odkrywa to, co szczególnie sprawia mu przyjemność i w oparciu o to rozwija swoją twórczą osobowość. Dzieci są zdolne do rzeczy niezwykłych – mogą uczyć się języków, uprawiać sporty, rozwijać artystycznie. Wszystko to w starannie przygotowanym środowisku, podczas zabaw. Bo kiedy odczuwamy przyjemność i jesteśmy zrelaksowani, nasz mózg działa najsprawniej.
 
TROSKA O WZRASTANIE DO RADOŚCI ŻYCIA.
Priorytetem naszego przedszkola jest to, aby lata kiedy dziecko spędza tu czas, były latami radosnymi. Dlatego wśród nas, nauczycieliTwórczego Przedszkola Rośnij Radośnie nie ma „smutasów”. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się śmiać i podsycać radość w dzieciach.
Tworzymy taki klimat wychowawczy, w którym nasze przedszkolaki mają szansę wyrosnąć na osoby kreatywne i otwarte. Jesteśmy przekonani, iż dziecko twórcze spotyka na swej drodze wiele powodów do radości. Chcemy tę radość pielęgnować ze szczególną troską.
 
PRZYJAZNY KLIMAT PRZEDSZKOLA I STARANNIE DOBRANA KADRA PEDAGOGICZNA.
Każde dziecko wnosi do naszej „twórczej rodziny przedszkolnej” coś wyjątkowego. Cenimy indywidualność maluchów, uwzględniamy to w naszych propozycjach i zabawach po to, by każdemu zapewnić osiągnięcia i radość z tego faktu. Mamy świadomość, iż poczucie własnej wartości nie są darami natury, rozwijają się stopniowo, od dzieciństwa. Nasza praca pedagogiczna pomoże w umocnieniu osobowości dzieci. Zaowocuje to życiem w wewnętrznej harmonii, zdolnością współdziałania z rówieśnikami i chęcią niesienia pomocy innym.
Chcąc stworzyć taki klimat i możliwości naszym dzieciom towarzyszymy im, angażując się w to, czym one się zajmują, w razie potrzeby służąc pomocą i inspiracją. Nie chcemy pełnić roli osób wszystko wiedzących, lecz stać się współuczestnikami w zdobywaniu przez dziecko nowych doświadczeń.
 
TROSKA O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECI.
Olbrzymią wagę przywiązujemy również do potrzeby ruchu. Dlatego w zajęciach naszych przedszkolaków jest dużo aktywności fizycznej, która jest podstawową potrzebą dziecka i warunkiem jego prawidłowego rozwoju psychoruchowego. U nas można biegać, skakać, tańczyć, grać w piłkę, malować palcami – i wszystko to pod czujnym okiem nauczycieli. Mamy ku temu doskonałe warunki na terenie ogrodu okalającego budynek naszego przedszkola, wewnątrz sal zabaw jak i w sali gimnastycznej naszego przedszkola.
 
ŚWIETNE PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ.
Troszczymy się o wszechstronny rozwój dziecka, dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny, podsycamy naturalną u dzieci potrzebę poznawania otaczającego je świata. Stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, kreatywności, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby. Takie założenia dają gwarancję na to, iż nasze przedszkolaki nie tylko będą spędzać czas w odpowiednim klimacie, ale również osiągną dojrzałość szkolną i z łatwością podejmą nowe obowiązki, kiedy przyjdzie pora na dalszą edukację. Nauka na długie lata stanie się dla nich pewnego rodzaju przygodą i sposobem na ciekawe życie.
 
DOSKONAŁE WARUNKI BYTOWE PLACÓWKI.
Kreujemy przestrzeń fizyczną dla naszych przedszkolaków tak, aby umożliwić im doświadczanie świata wszystkimi zmysłami. Bogate w różnorodne bodźce środowisko naszego przedszkola inspiruje do poszukiwań i zadawania pytań, sprzyja radosnej i spontanicznej zabawie.
Pamiętamy, iż ważne jest nie tylko motywujące otoczenie, ale również nauczyciel, który doda odwagi i wesprze ciekawość świata.