CO JEST DLA NAS BARDZO WAŻNE

WYCHOWANIE DO RADOŚCI ŻYCIA

Jesteśmy nauczycielami dobrze przygotowanymi do pracy , ale również ludźmi, którzy umieją się śmiać i podsycać radość w dzieciach. Nasze działania dydaktyczno-wychowawcze opieramy na zasadach sprzyjających poczuciu zadowolenia i radości:
  • otaczamy dzieci życzliwą opieką;
  • stosujemy pedagogikę humanistyczną - każde dziecko jest dla nas wyjątkowe;
  • jesteśmy przekonani, iż każde dziecko ma ogromny potencjał własnych możliwości i zdolności;
  • pamiętamy, że najbardziej pozbawia radości życia wątpienie we własną wspaniałość; dziecko mające pozytywny obraz siebie jest zawsze gotowe do nowych doświadczeń;
  • posługujemy się metodami nauczania przyjemnymi dla dzieci - zabawą, ruchem itp.;
  • dzielimy ich radości i troski, ciesząc się ich sukcesami, pomagając w problemach;
  • słuchamy i rozmawiamy z dziećmi, prowokujemy je do dyskusji;
  • wraz z dziećmi spędzamy wiele czasu na aktywnościach fizycznych;
  • aranżujemy radosne wydarzenia dla regulowania pożądanego "ciepła" atmosfery wychowawczej (Zimowa Olimpiada Radości, Zielone Święto Wiosny, przegląd piosenki Rozśpiewana Wiosna, Powitanie Lata, Święto Pluszowego Misia, przedstawienia teatralne, spotkania rodzinne na polanie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, karnawałowe bale oraz urodziny naszych przedszkolaków);

Koncepcja pedagogiczna naszego przedszkola Rośnij Radośnie zakłada szczególną troskę o taki klimat wychowawczy, w którym nasze przedszkolaki będą wzrastać na osoby pełne radości i optymizmu. Chcemy wykorzystać wpływ radosnych doznań również na procesy myślenia, uwagi, pamięci, spostrzegania. Dobry nastrój sprzyja ogólnemu rozbudzeniu poznawczemu dziecka. Chcemy propagować w Twórczym Przedszkolu Rośnij Radośnie uczucie radości, które jest tak samo ważne jak pożywienie czy dobra edukacja, a przede wszystkim jest podstawowym prawem każdego dziecka.